Cena nízkoenergetického domu s pozemkom od 149 000,- €
nízkoenergetické rodinné domy Pod Sokolice Trenčín - radová zástavba - predajRezervujte si vybraný dom už teraz!
Náklady na vykurovanie 34,16 € mesačne (odborný energetický posudok č.1868/2013)
V PONUKE MÁME POSLEDNE DVA DOMY!!!

Nízkoenergetické rodinné domy Pod Sokolice Trenčín

Na ulici Súvoz, Trenčín časť Pod Sokolice je investičný zámer výstavby novej obytnej štvrte so šestnástimi nízkoenergetickými radovými rodinnými domami v dvoch blokoch.

Pri výstavbe domov budú použité nadštandardné materiály zamerané na úsporu energií podľa vypracovaného energetického posudku č.1868/2013.

Tento komplex bude obsahovať jeden typ domov, pričom budú umiestnené po oboch stranách prístupovej komunikácie, kde jedna strana bude zrkalovým obrazom druhej strany. Všetky objekty budú prístupné z novovytvorenej cestnej komunikácie, ktorá bude napojená na dvojsmernú cestu na Súvoz. Rodinné domy budú dvojpodlažné s plochými strechami. Každý dom bude mať jednu garáž a jedno parkovacie miesto v rámci pozemku. Veľká úspora energií, dodáme energetické bilancie spotreby plynu a el. energie.

Tento komplex bude postavený na pozemku tvorenom z parciel 1003/2 a 1004 k.ú. Kubrá, obec Trenčín zapísané na Liste vlastníctva 4281, všetky vo vlastníctve investora.

Podľa platného Územného plánu mesta Trenčín je táto lokalita charakterizovaná ako UB/O, Polyfunkčná zóna bývania a občianskeho vybavenia. Výškový regulatív 3NP+S, minimálny podiel zelene je 35-25% a maximálna miera zástavby je 55-65%.

Financovanie kúpy je riešené buď z vlastných zdrojov alebo Vám pomôžeme zjednodušene vybaviť výhodný hypotekárny úver. Je možné získať úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Galéria

Nízkoenergetické rodinné domy

- pozemky od 243 m2 do 491 m2
- energeticky úsporné 4-izbové dvojpodlažné
rodinné domy s garážou, v tichej lokalite
blízko centra TN, MAXu, Billy...
úžitková plocha 147,66 m2

Kontakt

Predajca projektu - XX REAL Trenčín
Jesenského 32, 911 01 Trenčín
Mob: 0917 158 429
E-mail: jan.migas@xxreal.sk