Cena nízkoenergetického domu s pozemkom od 149 000,- €
nízkoenergetické rodinné domy Pod Sokolice Trenčín - radová zástavba - predajRezervujte si vybraný dom už teraz!
Náklady na vykurovanie 34,16 € mesačne (odborný energetický posudok č.1868/2013)
Domy A1 až A7 predané, domy B1, B3 a B4 predané. Ostáva posledných 6 domov!!!

Nízkoenergetické rodinné domy Pod Sokolice Trenčín

Na ulici Súvoz, Trenčín časť Pod Sokolice je investičný zámer výstavby novej obytnej štvrte so šestnástimi nízkoenergetickými radovými rodinnými domami v dvoch blokoch.

Pri výstavbe domov budú použité nadštandardné materiály zamerané na úsporu energií podľa vypracovaného energetického posudku č.1868/2013.

Tento komplex bude obsahovať jeden typ domov, pričom budú umiestnené po oboch stranách prístupovej komunikácie, kde jedna strana bude zrkalovým obrazom druhej strany. Všetky objekty budú prístupné z novovytvorenej cestnej komunikácie, ktorá bude napojená na dvojsmernú cestu na Súvoz. Rodinné domy budú dvojpodlažné s plochými strechami. Každý dom bude mať jednu garáž a jedno parkovacie miesto v rámci pozemku. Veľká úspora energií, dodáme energetické bilancie spotreby plynu a el. energie.

Tento komplex bude postavený na pozemku tvorenom z parciel 1003/2 a 1004 k.ú. Kubrá, obec Trenčín zapísané na Liste vlastníctva 4281, všetky vo vlastníctve investora.

Podľa platného Územného plánu mesta Trenčín je táto lokalita charakterizovaná ako UB/O, Polyfunkčná zóna bývania a občianskeho vybavenia. Výškový regulatív 3NP+S, minimálny podiel zelene je 35-25% a maximálna miera zástavby je 55-65%.

Financovanie kúpy je riešené buď z vlastných zdrojov alebo Vám pomôžeme zjednodušene vybaviť výhodný hypotekárny úver. Je možné získať úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Galéria

Nízkoenergetické rodinné domy

- pozemky od 243 m2 do 491 m2
- energeticky úsporné 4-izbové dvojpodlažné
rodinné domy s garážou, v tichej lokalite
blízko centra TN, MAXu, Billy...
úžitková plocha 147,66 m2

Kontakt

Investor - Domy - TN, s.r.o.
E-mail: info@domypodsokolice.sk

Predajca projektu - XX REAL Trenčín
Jesenského 32, 911 01 Trenčín
Mob: 0917 158 429
E-mail: jan.migas@xxreal.sk